Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas Ventspils pilsētas maršrutu tīkla maršrutos, kuros ir pieejamas mēnešbiļetes.

Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piemēroti Ventspils pilsētas maršrutu tīkla maršrutos, kuros pasažieru pārvadājumus veic Pārvadātājs.

Pilsētas sabiedriskajā transportā mēnešbiļetes ar atlaidēm ir derīgas tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Kompensācijas 90% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas nozīmes maršrutu autobusos tiek piešķirtas pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

Saistošie noteikumi:

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos (likumi.lv)