Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas Ventspils pilsētas nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīkla maršrutos Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās, kuros ir pieejamas mēnešbiļetes.

Pilsētas sabiedriskajā transportā mēnešbiļetes ar atlaidēm ir derīgas tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Kompensācijas 90% atlaides veidā mēnešbiļetes iegādei braukšanai pilsētas nozīmes maršrutu autobusos maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13, tiek piešķirtas pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (vecākiem un bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

Saistošie noteikumi:

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspilī