Ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt:

  1. nestrādājošiem pensionāriem un 3. grupas personām ar invaliditāti nestrādājošām, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;
  2. darbspējas vecumā esošām nestrādājošām politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;
  3. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) un kuri vecāki par 80 gadiem – 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.

Lai saņemtu pabalstu, palīdzības pieprasītājam Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums.

Pēc palīdzības pieprasītāja iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, tā apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Sociālais dienests, pieņemot lēmumu par tiesībām saņemt ikmēneša pabalstu daļējai transporta izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos, izsniedz palīdzības pieprasītājam apliecinošu izziņu.

Palīdzības pieprasītājam, iegādājoties mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegta izziņa, kurā norādīts piešķirtās kompensācijas apmērs.

Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojumu sniedzējam pēc iesniegtā rēķina, kam pievienots personu saraksts, kuras iegādājušās mēnešbiļeti braukšanai pilsētas maršrutu autobusos Ventspils autoostas kasē, Kuldīgas ielā 5, Ventspilī, izmantojot piešķirto atlaidi.

Saistošie noteikumi:

Par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību Ventspils valstspilsētā (likumi.lv)