Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vienu reizi gadā bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri mācās pirmsskolas izglītības iestādē, vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

Pabalstu 35,00 eiro apmērā piešķir par katru bērnu, kuri mācās pirmsskolas izglītības iestādē.

Pabalstu 40,00 eiro apmērā piešķir par katru bērnu,  kuri mācās vispārējās izglītības iestādē vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālo vidējo izglītības iestāžu izglītojamie pabalstu var saņemt līdz 20 gadiem (ieskaitot), pie nosacījuma, ka izglītojamais, sākoties mācību gadam, nestrādā.

Pabalstu piešķir izglītojamiem, kuri uzsākot attiecīgo mācību gadu nav saņēmuši pabalstu bāreņiem mācību līdzekļu iegādei.

Pabalsts var tikt piešķirts iepirkumu kartes veidā. Ja pabalsts ir piešķirts iepirkumu kartes veidā, tā izsniegšana tiek pārtraukta pēdējā Sociālā dienesta noteiktajā dienā.

Iesniegums pabalstam:

Iesniegums_pabalsts_mācību_līdzekļi_trūc_maznodr_mājsaimn.

Iesniegums_pabalsts_mācību_lidzekļiem_bāreņiem

Saistošie noteikumi:

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību (likumi.lv)