Aicinām Kurzemē dzīvojošās ģimenes pieteikties bezmaksas integratīvajām nometnēm

Šovasar Kurzemes reģionā  dzīvojošajām ģimenēm ar 9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, ir iespēja pieteikties dalībai bezmaksas integrējošās nometnēs. Kurzemes plānošanas reģions, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu atbalsta fondu,  biedrību “Latvijas Mazpulki” un nodibinājumu “Palīdzēsim.lv”, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūlija beigās un augustā organizē trīs aizraujošas piecu dienu (diennakts) integratīvās vasaras nometnes:

  • “Veselīgie piedzīvojumi Uguņos” , 31. jūlijā.- 4. augustā, Upesgrīvas pamatskolā, Uguņciemā, Vandzenes pag.,Talsu nov. (Biedrība “Latvijas Mazpulki”);
  • “Kur tu – tur es!!!”, 12. – 16. augustā, Viduskurzemes pamatskolā- attīstības centrā, Pelčos, Kuldīgas nov. (Nodibinājums “Latvijas Bērnu atbalsta fonds”);
  • “Kurzemes piedzīvojums 2023”, 14. – 18. augustā, Viesu namā „Raganas slota”, Vārves pag., Ventspils novadā (Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”).

Nometņu programmas ir pieejamas projekta mājas lapā https://kurzemevisiem.lv/, un tās paredz bērnu un pusaudžu vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā – brīvā, radošā, inovatīvā un aktīvā gaisotnē viņi nepiespiesti mācīsies izprast un izzināt pasauli un savus vienaudžus. Savukārt, vecākiem būs iespēja satikt citas ģimenes, dalīties zināšanās un pieredzē, kā arī smelties enerģiju, dzīvesprieku un radošumu, apmeklējot dažādas nodarbības.

Pieteikšanās projekta “Kurzeme visiem” ietvaros rīkotajām bezmaksas integratīvajām nometnēm, līdz 2.jūlijam, aizpildot pieteikšanās anketu tiešsaistē https://kurzemevisiem.lv/ lapā.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem (vismaz viens no bērniem vai pusaudžiem ir vecumā no 9 – 15 gadiem), tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki).

Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes plānošanas reģions projekts “Kurzeme visiem”