Ventspils pašvaldība palielina atbalstu vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventiem

Ventspils pašvaldība, atbalstot bērnus no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, turpmāk sniegs lielāku finansiālo atbalstu, palielinot pabalstu uz izlaidumu 9. un 12. klašu absolventiem. Pabalsta apmērs būs 50,00 eiro. Minēto pabalstu var saņemt absolventi vecumā līdz 20 gadiem (ieskaitot), ar nosacījumu, ka absolvents nestrādā, izņemot, ja absolvents ir nodarbināts Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras brīvlaika nodarbinātības pasākumā.

Savukārt pabalsts bāreņiem – 9. un 12. klašu absolventiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un bāreņiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, turpmāk būs 200,00 eiro. Saņemt pabalstu var līdz 24 gadu vecuma (ieskaitot) sasniegšanai.