Aicinām sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanā

Tie iedzīvotāji, kuri vēlas sniegt atbalstu izmitinot civiliedzīvotājus no Ukrainas, var pretendēt arī uz valsts atbalstu. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikta kārtība, kādā valsts sniedz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus (nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem).

Lai saņemtu valsts noteikto atbalstu un atvieglotu iesniegšanas procesu izmitinātājam, zemākminētos dokumentus var iesniegt elektroniski parakstītus ar elektroniskos parakstu.

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, un tajā iekļaujamas šādas ziņas:

1) iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods (fiziskajai personai) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskajai personai), kontaktinformācija, kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konts, kurā ieskaitāma atlīdzība;

2) mājokļa adrese, paredzētais izmitināšanas periods, līdz 120 dienām, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

3) mājokļa piederību apliecinošs dokuments;

4) katra izmitinātā Ukrainas civiliedzīvotāja vārds, uzvārds un personas kods;

5) parakstot iesniegumu tiek apliecināts, ka mājoklī ir dzīvošanai derīga apgaismojama un apkurināma telpa, kas ir piemērota personas ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai, un atrašanās tajā neapdraud cilvēku drošību un veselību.

Iesniegums pieejams šeit