Vakance lietvedības pārzinis Ventspils pilsētas bāriņtiesā

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils pilsētas bāriņtiesa” (reģ. Nr. 40900038985) izsludina konkursu uz bāriņtiesas lietvedības pārziņa (profesijas kods  3343-11) amatu (uz noteiktu laiku).

Galvenie darba pienākumi:

 • pieņemt iedzīvotāju mutiskus un rakstveida iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un reģistrēt atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • nodrošināt saņemto, nosūtāmo un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti, reģistrēšanu un

nosūtīšanu;

 • pieņemt, reģistrēt un nodot priekšsēdētājam un citiem darbiniekiem dokumentus noteiktā

kārtībā, saskaņā ar izstrādāto korespondences aprites kārtību Ventspils pilsētas bāriņtiesā;

 • veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu, kontrolēt savlaicīgu atbilžu sagatavošanas un

nosūtīšanas gaitu;

 • atbildēt uz tālruņa zvaniem, koordinēt telefonsarunas, pārzināt darbinieku kompetences;
 • savlaicīgi informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) un Sociālo dienestu par pieņemtajiem lēmumiem;
 • savlaicīgi sniegt ziņas Uzturlīdzekļu garantiju fondam (UGF) par vecākiem, kuriem

pārtrauktas, atņemtas vai atjaunotas pārtrauktās vai atņemtās aizgādības tiesības;

 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības

inspekcijā (VBTAI) pirmreizējo un atkārtoto bāreņu apliecību izgatavošanai un

saņemšanai;

 • kārtot reģistru par bāreņa apliecību pieprasīšanu un izsniegšanu bāreņiem un bez vecāku

gādības palikušiem bērniem;

Kompetences prasības kandidātiem:

 • pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, zināšanas lietvedībā, datorprasmes;
 • sistemātiska zināšanu papildināšana likumdošanā, datorzinībās, lietvedībā, saskarsmes

psiholoģijā;

 • dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu pārzināšana;
 • prasme patstāvīgi kārtot bāriņtiesas lietvedību;
 • racionāli organizēt dokumentu plūsmu bāriņtiesā.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt profesionālā un dinamiskā komandā, labus darba apstākļus;
 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas;
 • atlīdzību – 1002 EUR bruto mēnešalga;
 • sociālās garantijas.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dzīves un darba aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli līdz 30.09.2022. iesniegt personīgi Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils pilsētas bāriņtiesa”, vai nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi [email protected].  Tālrunis informācijai: 636 01247