Iedzīvotājus arī šogad aicina pieteikties pabalstam medikamentu iegādes daļējai kompensēšanai

Ventspils Sociālais dienests atgādina, ka arī šogad, kalendārā gada ietvaros, iedzīvotāji var iesniegt iesniegumu un saņemt pabalstu medikamentu iegādes daļējai kompensēšanai vienu reizi gadā 50 eiro apmērā. Iesniegumam klāt jāpievieno 2024. gadā izsniegtie izdevumu apliecinošie dokumenti (čeki, kvītis), kuros norādīts pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, medikamentu, inkontinences līdzekļu vai stomas aprūpes preču nosaukums.

Minēto pabalstu vienu reizi gadā var saņemt nestrādājoši pensionāri un nestrādājošas persona ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 527,00 euro (pirms nodokļu nomaksas) kā arī bērni ar invaliditāti no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām.

Lai saņemtu pabalstu daļēji kompensēt izdevumus par inkontinences līdzekļu un  stomas aprūpes preču iegādi, nepieciešams ārsta speciālista atzinums par nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus vai stomas aprūpes preces.