Noteikta bērnu sociālās aprūpes centra “Namiņš” pakalpojuma maksu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja maksu par uzturēšanos bērnu sociālās aprūpes centrā “Namiņš” (turpmāk – “Namiņš”)  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no citām pašvaldībām.

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” ietvaros tika uzbūvētas divas ēkas Skroderu ielā 13/13A, Ventspilī.

Pagājušā gada oktobrī tika atklāta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta “Namiņš”, kur vienā no ēkām pašlaik  dzīvo septiņi bērni, kuri līdz šim mitinājās Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā.

Savukārt, no š.g. 1. februāra plānots atvērt otru ēku, uzņemot bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus no citām pašvaldībām, līdz ar ko ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojums tiktu nodrošināts vēl 12 bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no citām pašvaldībām šādu pakalpojumu nodrošināšanai ir noteikta cena 80,12 eiro dienā.

Atgādinām, ka “Namiņā” ikdiena tiek organizēta ģimeniskā vidē, apgūstot dzīvei nepieciešamās pamatprasmes. Bērni tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību, sadzīvei un ikdienai nepieciešamo inventāru, medikamentiem un speciālistu apmeklējumiem, kā arī dažādu pakalpojumu pieejamība. Dzīvesvietā bērniem ir pieejams internets un sniegtas iespējas iesaistīties interešu izglītībā.