Izmaksāts pabalsts politiski represētām personām

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā ir noslēgusies pabalsta izmaksa nestrādājošām politiski represētām personām.

Atzīmējot 103 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, no 2021. gada 1. novembra līdz pat decembra vidum tika izmaksāts pabalsts 43 eiro apmērā visām nestrādājošām politiski represētām personām, kuras līdz 2021. gada 30. novembrim bija aizpildījušas un iesniegušas iesniegumu Ventspils Sociālajam dienestam.

Pašvaldības sniegto atbalstu saņēma 203 personas, un šim mērķim tika novirzīti 8729 eiro pašvaldības budžeta līdzekļu.

Neatkarīgi no ienākumu līmeņa, pabalstu 43 eiro apmērā varēja saņemt visas nestrādājošās politiski represētās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ventspils pilsētā.