Noteiktas izmaiņas Sociālās aprūpes nama “Selga” aprūpes maksai

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja izmaiņas maksai no 1. aprīļa par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Sociālās aprūpes nama “Selga”  (turpmāk –“Selga”) klientiem.

“Selgā” pēdējo četru gadu laikā tendence praksē liecina par izmaiņām klientu pašaprūpes spējās, proti, klientiem, kuri saņem pakalpojumu ir nepieciešama intensīvāka aprūpe, speciāla aprūpe, ir pieskatāmi un izmanto inkontinences līdzekļus (vienreizlietojamās autiņbiksītes). Līdz ar to nepieciešams piesaistīt papildu darbiniekus, kuri nodrošina aprūpes pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Tādēļ tiek aktualizēta maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem aprūpes namā.

Neatkarīgi no aprūpes līmeņa visiem “Selgas” klientiem ikdienas izmaksās ietilpst četras ēdienreizes, mediķu apmeklējumi un medikamenti, pirmās nepieciešamības preces, kā arī maksa par komunālajiem pakalpojumiem. Tāpat “Selgas” klientiem pieejami sociālā rehabilitētāja, friziera un masiera pakalpojumi. Savukārt, lai dažādotu ikdienu, tiek radītas iespējas piedalīties klientiem katram savām interesēm atbilstošās nodarbībās, piemēram, rokdarbu darināšana, zīmēšana, kā arī piedalīties organizētajos kultūras pasākumos.

Izvērtējot faktiskās aprūpes izmaksas, maksa par aprūpi “Selgas” iemītniekiem no 1. aprīļa tiek noteikta 30,29 eiro diennaktī, savukārt intensīvās aprūpes nodaļā maksa tiek noteikta 33,01 eiro diennaktī. Intensīvā aprūpe ir saistīta ar būtiski lielākiem izdevumiem – gan ar skaitliski lielāku aprūpes un medicīnas personālu, kas aprūpi klientiem nodrošina visu diennakti, gan arī papildu higiēnas precēm un medikamentiem.

Turpretim klientiem, kuri vēlēsies dzīvot vieni paši 2-vietīgā istabiņā, maksa par pakalpojumu diennaktī tiek noteikta 46,20 eiro apmērā.

Arī turpmāk tiem ventspilniekiem, kuri paši vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par aprūpi “Selgā”, pašvaldība piemēros 6% atlaidi, savukārt intensīvās aprūpes nodaļā atlaide noteikta 9% apmērā.

Ventspils Sociālās aprūpes nams “Selga” nodrošina ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, medicīnisko aprūpi, psiholoģisko atbalstu un interešu nodarbības.

Pašlaik  “Selgā” dzīvo 137 seniori, no tiem 45 intensīvās aprūpes nodaļā.