Ventspilī, naktspatversmes telpās, tiek nodrošināts atskurbināšanas pakalpojums

Sākot ar šo gadu Ventspilī, Fabrikas ielā 2A, tiek nodrošināts atskurbināšanas pakalpojums.

Atskurbināšanas pakalpojuma mērķis ir sabiedriskās drošības un kārtības ietvaros izolēt un nodrošināt iespēju atgūties no skurbuma personai, kura alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes rezultātā zaudējusi spēju adekvāti rīkoties un reaģēt, kā rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem.

Pagājušā gada nogalē pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” uzraudzībā tika uzsākts remonts ēkā, kurā pašlaik darbojas naktspatversme, lai pielāgotu atsevišķas telpas atskurbtuves ierīkošanai. Tika izveidotas divas nodalītas telpas – vīriešiem un sievietēm, kuras paredzētas, lai nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi varētu nodrošināt sešu vīriešu un sešu sieviešu atskurbināšanu.

Pakalpojums tiek nodrošināts, kopīgi sadarbojoties Ventspils pilsētas, Ventspils novada un Kuldīgas novada pašvaldībām, savukārt pakalpojumu administrē biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, kura Ventspilī darbojas jau kopš 2006. gada  organizējot un sniedzot sociālās aprūpes pakalpojumus, veidojot un pārvaldot dienas, īstermiņa un ilgstošas uzturēšanās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrus, kā arī finansiāli un morāli atbalsta sociāli riskam pakļautas personas.