Pabalsts piegulošās teritorijas kopšanai

Vientuļiem senioriem un personām ar invaliditāti pieejams pabalsts piegulošās teritorijas kopšanai

Vientuļajiem senioriem un personām ar invaliditāti, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nespēj kopt un ģimenes locekļi nespēj palīdzēt apkopt un rūpēties par nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju, Ventspils pilsētas pašvaldība sniedz atbalstu teritorijas sakopšanā.

Nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas pabalsta apmērs tiek noteikts saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja, kas noslēdzis līgumu ar Sociālo dienestu, noteikto izcenojumu.

Lai saņemtu pabalstu, personai jāvēršas Sociālajā dienestā.