Vasaras nodarbinātība jauniešiem

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju vasarā nopelnīt un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, veiksmīgi tiek īstenota Ventspils pašvaldības daļēji līdzfinansētā un Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā nodarbinātības programma tiek piedāvāta visiem Ventspilī deklarētajiem jauniešiem un tiem jauniešiem, kuru izmitināšanas vieta vai dzīvesvieta atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam ir Ventspils pilsēta, kuri 2021./2022. mācību gadā iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Ventspils valstspilsētas pašvaldība šajā programmā nodrošina 50% algas līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

Šī  programma tika piedāvāta visiem Ventspilī deklarētajiem jauniešiem, kuru izmitināšanas vieta vai dzīvesvieta atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam ir Ventspils pilsēta, vecumā no 15 līdz 20 gadiem un kuri  2021./2022. mācību gadā ieguva izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Ventspils pilsētas dome šajā programmā nodrošina 50% algas līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalga