Par tiesu izpildītāju informēšanu

Sociālais dienests aicina parādniekus informēt tiesu izpildītājus par vienreizējā ģimenes pabalsta saņemšanu.
Lai vienreizējais pabalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu netiktu novirzīts  personas parādu segšanai, Ventspils pilsētas Sociālais dienests aicina Ventspilī dzīvojošās parādnieku ģimenes laicīgi informēt savu tiesu izpildītāju par Covid-19 ģimenes pabalsta saņemšanu.

Atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušajiem viedokļiem, ka valdības piešķirtais vienreizējais pabalsts varētu tikt novirzīts tiesu izpildītājiem personas parādu dzēšanai Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja Iveta Kruka informē vietnē: http://www.lzti.lv: “Pēc valdības koalīcijas sanāksmes sēdē panāktās vienošanās par pabalsta izmaksu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu, saņēmām daudzus jautājumus no parādniekiem, vai šo pabalstu tiesu izpildītāji drīkstēs ieturēt parādu dzēšanai. Tāpēc vēlamies visus informēt, ka ieturējumus no šī pabalsta tiesu izpildītāji neveiks, jo tas ir vienreizējs pabalsts, kurš paredzēts atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem Covid-19 krīzes radīto apstākļu mazināšanai. Tomēr, lai tiesu izpildītājs tehniski spētu nodrošināt to, ka pabalsts netiek ieturēts, parādniekam ir laikus jāinformē savs tiesu izpildītājs, ka viņš šādu pabalstu saņems. Jāņem vērā, ka tiesu izpildītājs pats nevar nevienā datu bāzē iegūt informāciju par to vai parādnieks saņem noteikta veida pabalstus. Šādu informāciju zina tikai pats parādnieks. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka parādnieks laikus informē savu tiesu izpildītāju, jo īpaši šajā gadījumā, kad parādnieks skaidri zina, ka martā saņems no valsts pabalstu ģimenēm 500 eiro apmērā par katru bērnu,’’ uzsver I. Kruka.

Papildus informējam, ka telefoniski sazinoties ar Sociālo dienestu, tiks sniegts atbalsts iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā savam tiesu izpildītājam.

Ventspils pilsētas Sociālais dienests aicina sekot līdzi aktualitātēm par pabalsta saņemšanu, vienlaikus informējot, ka konkrētā ģimenes pabalsta izmaksu veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.