Pieredzes apmaiņa Berlīnē

Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem un romu eksperte Ventspilī Aļesja Caune kopā ar Sieviešu sadarbības tīkla speciālistiem ieradās pieredzes apmaiņā Berlīnē. Braucienu organizēja Sieviešu sadarbības tīkls un tā valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte. Brauciena ietvaros notika tikšanās ar dažādām organizācijām:
  • pirmā tikšanās  ar Vācijas Demokrātiskās sieviešu savienība prezidenti Brigitu Treims un valdes locekļiem;
  • tikšanās ar organizācijas “Kāpurs un taurenis” dalībniecēm. Šīs organizācijas mērķis -sieviešu tiesību aizsardzība kā arī sniegt atbalstu un palīdzēt sievietēm atgriezties darba tirgū pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma;
  • tikšanās sieviešu atbalsta centrā – Eva. Centra galvenais darbības virziens – atbalsts dažādām sieviešu grupām ar mākslas palīdzību, veidojot radošas darbnīcas pievēršot sabiedrības uzmanību sociālām problēmām;
  • vizīte sieviešu centrā “Šokolādes fabrika”. Nosaukums palicis, jo šajā ēkā pirms 40 gadiem atradās šokolādes fabrika. Šobrīd šokolādi šeit neražo, bet piedāvā sievietēm apgūt galdniecības prasmes, izmantot sporta, jogas nodarbības kā arī saņemt konsultācijas sociālajos un juridiskajos jautājumos. Liels pieprasījums ir centra piedāvātajam hamam pakalpojumam. Centrs darbojas ar mērķi uzlabot sieviešu pašvērtējumu un veicināt patstāvību;
  • tikšanās ar Berlīnes Sieviešu padomes līderēm. Padome pārstāv sieviešu intereses nacionālajā līmenī, aktīvi iesaistās likumdošanas veidošanā. Līderes cenšas mainīt vīriešu – politiķu viedokli un stereotipus par sieviešu lomu un tiesībām sabiedrībā. Padomes mērķis ir veicināt dzimumu vienlīdzību.